Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Before & After

Që prej vitit 2013, ALBCONTROL ka kryer ndryshime rrënjësore, bazuar në investime teknologjike, sisteme e pajisje, studime mbi metodat dhe konceptet e operimit, mirëmbajtjes e përmirësi
Më shumë

ALBCONTROL i bashkohet Projektit BEYOND | 09.12.2016

Projekti BEYOND është pjesë e projekteve Europiane H2020, të financuara nga Komisioni Europian, të menaxhuara nga Agjencia Europiane e GNSS (GSA), dhe ofron mundësi për zhvillimin e apl
Më shumë

“Specialist” në Sektorin e Procedurave, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Divizioni Administrativ

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Pu
Më shumë

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetëror
Më shumë

Dhurim gjaku në ndihmë të fëmijëve talasemike 27 Qershor 2014 | 31.07.2014

Pas ndihmës për fëmijët e ngujuar në veri të vendit dhe dhuratave të shpërndara për pacientët e vegjël të Pediatrisë, ALBCONTROL i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Kryqit të Kuq
Më shumë

Albanian Cap Project (ACP) | 31.07.2014

ALBCONTROL i është bashkuar projektit Albanian Cap Project (ACP)  “250 kg tapa për një karrige me rrota”; 2 kuti plexy-glass janë vendosur, njëra pranë hyrjes kryesore të ndërtesës së A
Më shumë

Rifreskimi i emergjencave | 31.07.2014

Prej datës 09.06.2014, në zbatim të Udhëzimit Nr 117/2012, të Ministrit të Transporteve dhe Infrastrukturës, ALBCONTROL ka filluar kurset e rifreskimit të njohurive për raste emergjenca
Më shumë

Mbi procesin e përmirësimit të Kulturës “Safety” | 31.07.2014

Safety është prioritet në shërbimin e trafikut ajror dhe mbi këtë bazë ALBCONTROL i kushton vëmendje të veçantë rritjes së kulturës Safety në stafin operacional. Për këtë qëllim, është
Më shumë

Monitorimi i Fluksit | 31.07.2014

Prej datës 1 Qershor 2014 në Qendrën e Trafikut Ajror ALBCONTROL (ACC Tirana), ka filluar aplikimi i monitorimit të fluksit të trafikut ajror duke përdorur një nga mjetet më të fundit p
Më shumë

“CANSO Global ATM Industria e Menaxhimit të Trafikut Ajror përqafon të ardhmen e CANSO-s” | 31.07.2014

Përfaqësues të ALBCONTROL morën pjesë këtë javë, së bashku me mbi 250 delegatë nga kompanitë që ofrojnë shërbimet e navigimit dhe kontrollit të trafikut ajror nëpër botë, në Samitin “Ca
Më shumë