Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Dhurim gjaku në ndihmë të fëmijëve talasemikë

ALBCONTROL, edhe për këtë vit, u angazhua maksimalisht në fushatën sensibilizuese të Kryqit të Kuq të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë, si dhe mbledhjes së fondeve për 200 fëmi
Më shumë

ALBCONTROL në Panairin “Work & Study 2017”

Në datat 18-20 maj 2017 ALBCONTROL mori pjesë në Panairin “Work and Study 2017”, të organizuar nga Dhoma e Tregtisë Industrisë Tiranë, në parneritet me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë
Më shumë

Takimi i Bashkëpunimit Rajonal, Tiranë, 17-18 maj 2017

Në datat 17 dhe 18 Maj 2017, ALBCONTROL organizoi në Tiranë “Takimin e Bashkëpunimit Rajonal”, ku morën pjesë ANSP të vendeve të Evropës Juglindore. Takimi u ndërmjetësua nga CANSO, si
Më shumë

Vizitë në ALBCONTROL e Atasheve Ushtarakë të Huaj të akredituar në Tiranë

  Në datën 28 Prill 2017, në kuadër të aktivitetit të Ministrisë së Mbrojtjes me Atashetë Ushtarakë të Huaj të akredituar në Tiranë, u krye një vizitë informuese në mjediset ALBCON
Më shumë

Before & After

Që prej vitit 2013, ALBCONTROL ka kryer ndryshime rrënjësore, bazuar në investime teknologjike, sisteme e pajisje, studime mbi metodat dhe konceptet e operimit, mirëmbajtjes e përmirësi
Më shumë

ALBCONTROL i bashkohet Projektit BEYOND | 09.12.2016

Projekti BEYOND është pjesë e projekteve Europiane H2020, të financuara nga Komisioni Europian, të menaxhuara nga Agjencia Europiane e GNSS (GSA), dhe ofron mundësi për zhvillimin e apl
Më shumë

“Specialist” në Sektorin e Procedurave, pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Divizioni Administrativ

Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Pu
Më shumë

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes. ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetëror
Më shumë

Dhurim gjaku në ndihmë të fëmijëve talasemike 27 Qershor 2014 | 31.07.2014

Pas ndihmës për fëmijët e ngujuar në veri të vendit dhe dhuratave të shpërndara për pacientët e vegjël të Pediatrisë, ALBCONTROL i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Kryqit të Kuq
Më shumë

Albanian Cap Project (ACP) | 31.07.2014

ALBCONTROL i është bashkuar projektit Albanian Cap Project (ACP)  “250 kg tapa për një karrige me rrota”; 2 kuti plexy-glass janë vendosur, njëra pranë hyrjes kryesore të ndërtesës së A
Më shumë