Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Dhuro gjak – Shpëto një jetë

Kultura e dhurimit të gjakut, tashmë traditë në ALBCONTROL, edhe këtë vit bëri që kompania jonë të sensibilizohej maksimalisht në 2 fushata bamirësie, atë të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë, si dhe mbledhjes së fondeve për 200 fëmijë jetim në komunitet.

Aktiviteti u zhvillua në datë 03 Qershor, nën ndikimin e një mjedisi inkurajues, ku në bashkëpunim të ngushtë me Kryqin e Kuq, pjesëtarë të stafit dhuruan gjak vullnetarisht.

Atmosfera e krijuar tregoi edhe një herë devotshmëri dhe përkushtimin e ALBCONTROL për të përkrahur dhe kontribuar në aktivitete që kanë në qendër humanizmin dhe përgjegjësinë sociale.