Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Vizitë e Drejtorit të Përgjithshëm të EUROCONTROL, Z. Frank Brenner, në Shqipëri më 22-23 Korrik 2014 | 24.10.2014

Z. Frank Brenner, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Evropiane për Sigurinë e Fluturimeve Ajrore, zhvilloi një vizitë pune 2 ditore në Shqipëri, në kuadër të presidencës së rradhës t
Më shumë