Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

ALBCONTROL instalon Sistemin e Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes | 24.05.2016

Sistemi i Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes (RSMS), i instaluar së fundmi nga ALBCONTROL, ofron pamje në kohë reale të lëvizjeve në zonën e manovrimit dhe jashtë saj, mundësinë e kon
Më shumë

ALBCONTROL u përzgjodh si pritësi i takimit të rradhës për ELPAC për vitin 2016. | 24.05.2016

Ky takim u zhvillua në datën 20 Prill dhe morën pjesë rreth njëzet përfaqësues nga shtete të ndryshme, anëtare të EUROCONTROL, përfaqësues nga ANSP, apo institucione të tjera ndërkombët
Më shumë