Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

ALBCONTROL DHE ASHNA NËNSHKRUAJNË LETËR MARRËVESHJE PËR HAPJEN E KORRIDORIT AJROR SHQIPËRI – KOSOVË

Shqipëria, si vend i rajonit dhe anëtar i NATO-s ka dhënë kontributin e vet të vazhdueshëm në kuadër të NATO BANM në normalizimin e hapësirës ajrore të Ballkanit, me theks të veçantë &#
Më shumë