Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Albcontrol uron Gëzuar Vitin e Ri 2019!

  Në përgjigje të detyrimit moral, etik dhe njerëzor për të vepruar në të mirën e shoqërisë, ALBCONTROL shpërndau më dt. 27 dhjetor 2018, ndihmat që si çdo vit në këtë sezon festas
Më shumë

Aplikoni për Kontrollorë të Trafikut Ajror

    Në mbështetje të nenit 158, pika 3, gërma “a”, dhe “ë” të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar; ligjit nr.7961, datë 12.07.1
Më shumë

Vizitë e Komisionit Parlamentar për Veprimtaritë prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

  Në datë 30 Tetor 2018, u zhvillua në ALBCONTROL vizita e Komisionit Parlamentar për Veprimtaritë prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, kryesuar nga z. Eduard Shalsi, Kryetar i këtij
Më shumë

TOKAI Workshop

  Në 16 Tetor 2018, ALBCONTROL organizoi një workshop, ku ekspertë të ANSP i prezantuan Autoritetit të Aviacionit Civil, dhe Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Inc
Më shumë

Deklaratë për Shtyp

  ALBCONTROL deklaron me përgjegjësi të plotë se ditën e martë, datë 17 korrik 2018, në orën 19:35, avioni me call sign (shenjë thirrje) N604BA, nisur nga Prishtina me destinacion
Më shumë

Safety Team 20

Në datat 13 dhe 14 Qershor 2018, ALBCONTROL organizoi në Tiranë takimin “Safety Team 20” të EUROCONTROL. Safety team është një grup pune i përhershëm, i cili synon të nxisë përmirësimin
Më shumë

ALBCONTROL uron gëzuar 1 Qershorin

Në ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve u inauguruan mjediset e reja të Klinikës së Psikiatrisë së Fëmijëve e Adoleshentëve. Pjesëmarrës në këtë inaugurim ishin Ministrja e Shëndetësisë dhe
Më shumë