Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Ankand

Zhvillohet ankandi sipas njoftimit të APP dhe materialeve bashkëngjitur. Materialet e Ankandit
Më shumë

Data 17-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\17/01/2021 06:00:00\18/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\17/01/2021\06:00:00\18/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 16-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\16/01/2021 06:00:00\17/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\16/01/2021\06:00:00\17/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 15-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\15/01/2021 06:00:00\16/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\15/01/2021\06:00:00\16/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 14-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\14/01/2021 06:00:00\15/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\14/01/2021\06:00:00\15/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 13-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\13/01/2021 06:00:00\14/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\13/01/2021\06:00:00\14/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 12-01-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\12/01/2021 06:00:00\13/01/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\12/01/2021\06:00:00\13/01/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë