Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Ankand

Zhvillohet ankandi sipas njoftimit të APP dhe materialeve bashkëngjitur. Materialet e Ankandit
Më shumë

Data 07-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\07/03/2021 06:00:00\08/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\07/03/2021\06:00:00\08/03/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 06-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\06/03/2021 06:00:00\07/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\06/03/2021\06:00:00\07/03/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 05-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\05/03/2021 06:00:00\06/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\05/03/2021\06:00:00\06/03/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 04-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\04/03/2021 06:00:00\05/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\04/03/2021\06:00:00\05/03/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 03-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\03/03/2021 06:00:00\04/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 3 ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\03/03/2021\06:00:00\04/03/2021\06:00:00\LAAAZAMC ROW2 = \
Më shumë

Data 02-03-2021

[INDEX] NROWS = 1 ROW1 = \0\NUP\02/03/2021 06:00:00\03/03/2021 06:00:00\LAAAZAMC\ \\ [AREAS] NROWS = 4 ROW1 = \LATSA1\120\285\02/03/2021\10:15:00\03/03/2021\12:45:00\LAAAZAMC ROW2 = \LA
Më shumë