Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Ankand

Zhvillohet ankandi sipas njoftimit të APP dhe materialeve bashkëngjitur. Materialet e Ankandit
Më shumë

Data 01-08-2021

  [INDEX]NROWS = 1ROW1 = \0\NUP\01/08/2021 06:00:00\02/08/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\ [AREAS]NROWS = 3ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\01/08/2021\06:00:00\02/08/2021\06:00:00\LAAAZAMCROW2
Më shumë

Data 02-08-2021

  [INDEX]NROWS = 1ROW1 = \0\NUP\02/08/2021 06:00:00\03/08/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\ [AREAS]NROWS = 3ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\02/08/2021\06:00:00\03/08/2021\06:00:00\LAAAZAMCROW2
Më shumë

Data 31-07-2021

  [INDEX]NROWS = 1ROW1 = \0\NUP\31/07/2021 06:00:00\01/08/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\ [AREAS]NROWS = 3ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\31/07/2021\06:00:00\01/08/2021\06:00:00\LAAAZAMCROW2
Më shumë

Data 30-07-2021

  [INDEX]NROWS = 1ROW1 = \0\NUP\30/07/2021 06:00:00\31/07/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\ [AREAS]NROWS = 3ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\30/07/2021\06:00:00\31/07/2021\06:00:00\LAAAZAMCROW2
Më shumë

Data 29-07-2021

  [INDEX]NROWS = 1ROW1 = \0\NUP\29/07/2021 06:00:00\30/07/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\ [AREAS]NROWS = 3ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\29/07/2021\06:00:00\30/07/2021\06:00:00\LAAAZAMCROW2
Më shumë