Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Ankand

Zhvillohet ankandi sipas njoftimit të APP dhe materialeve bashkëngjitur. Materialet e Ankandit
Më shumë

Data 17-10-2022

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202210170600 202210180600 -FILTIM 170859 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 13-09-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202309130600 202309140600 -FILTIM 060619 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 16-09-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202309160600 202309170600 -FILTIM 120618 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 17-09-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202309170600 202309180600 -FILTIM 120619 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 15-09-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202309150600 202309160600 -FILTIM 120618 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë