Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Plani Ditor i Shfrytëzimit të Hapësirës

MESSAGE TYPE: SNAPSHOT
AMC: LAAAZAMC
VALIDITY PERIOD: 04/03/2020 06:00:00 – 05/03/2020 06:00:00

ALPHA:
NUMBER DESIGNATOR FLIGHT LEVEL BLOCK VALIDITY PERIOD REMARKS

BRAVO:
NUMBER DESIGNATOR FLIGHT LEVEL BLOCK VALIDITY PERIOD REMARKS

CHARLIE:
NUMBER DESIGNATOR FLIGHT LEVEL BLOCK VALIDITY PERIOD RESPONSIBLE UNIT REMARKS
1 LATSA1 FL120 – FL285 04/03/2020 10:15:00 – 04/03/2020 12:45:00 LAAAZAMC NIL

DELTA:
NUMBER DESIGNATOR FLIGHT LEVEL BLOCK VALIDITY PERIOD RESPONSIBLE UNIT REMARKS

ECHO:
NUMBER DESIGNATOR FLIGHT LEVEL BLOCK VALIDITY PERIOD REMARKS

FOXTROT
NIL