Menu 

Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Data 31-07-2021

 

[INDEX]
NROWS = 1
ROW1 = \0\NUP\31/07/2021 06:00:00\01/08/2021 06:00:00\\LAAAZAMC\ \\\

[AREAS]
NROWS = 3
ROW1 = \LAR1\GND\A2500FT\31/07/2021\06:00:00\01/08/2021\06:00:00\LAAAZAMC
ROW2 = \LAR2\GND\A2500FT\31/07/2021\06:00:00\01/08/2021\06:00:00\LAAAZAMC
ROW3 = \LAR3A\GND\A5500FT\31/07/2021\06:00:00\01/08/2021\06:00:00\LAAAZAMC

[ROUTES]
NROWS = 0

[FUA_RS]
NROWS = 0