Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

ALBCONTROL instalon Sistemin e Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes | 24.05.2016

Sistemi i Menaxhimit në Distancë të Sipërfaqes (RSMS), i instaluar së fundmi nga ALBCONTROL, ofron pamje në kohë reale të lëvizjeve në zonën e manovrimit dhe jashtë saj, mundësinë e kontrollit vizual të trafikut në ulje/ngritje, si dhe në rastet e pazakonta.
Aktivizimi i RSMS do të sjellë një përmirësim të dukshëm të kontrollit vizual të TXW Whiskey, vendqëndrimit të avionëve, kontaktit vizual gjatë ulje/ngritjeve, si dhe pamjeve gjatë natës dhe në mot të keq.

Përdorimi i sistemit RSMS bën të mundur rritjen e ndërgjegjësimit të kontrollorëve për situatën, duke shtuar parrezikshmërinë, efiçencën dhe sigurinë në operim.