Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Aprovohet në EUROCONTROL Unit Rate 2018 për Shqipërinë

Sot, në ditën e parë të Sesionit 109 të Komitetit të Zgjeruar për Tarifat e Korridoreve Ajrore, i cili zhvillohet në EUROCONTROL, më 22-23 nëntor 2017, u aprovua me sukses dhe pa asnjë rezervë Unit Rate 2018 për Shqipërinë.

Përfaqësuesit e IATA përshëndetën iniciativën e vendit tonë për uljen e Unit Rate me 3.9% krahasuar me një vit më parë, dhe falenderuan Shqipërinë në emër të gjithë përdoruesve të hapësirës ajrore.

Komiteti i Zgjeruar zhvillon të paktën dy seanca në vit (në qershor dhe nëntor) dhe përbën forumin kryesor për konsultimin shumëpalësh me përdoruesit e hapësirës ajrore. Në seancën e Qershorit, shtetet paraqesin vlerësimet e tyre paraprake për llogaritjen e kostos bazë për vitin e ardhshëm, ndërsa në Nëntor diskutohet mbi shifrat përfundimtare dhe llogaritjen e kostos për njësi për vitin pasardhës.

Tiranë, më 22 nëntor 2017