Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

ATS & Technology

Në Republikën e Shqipërisë trafiku ajror është i ndarë në tre njësi operacionale: Njësia e Mbikalimeve Ajrore (ACC) Njësia e Afrimit (APP) Njësia e Kullës së Kontrollit (TWR) 
Më shumë

Këshilli Mbikëqyrës & Ekzekutivi

  Me propozim të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bazuar në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtar
Më shumë

Me pacientët e vegjël të Pediatrisë | 23.01.2014

Albcontrol në mbështetje të nismës së Qeverisë “Shqipëria dhuron”, ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh humanitare, veçanërisht për fëmijët në nevojë. Pas pakove ushqimore dhe
Më shumë

Promovimi i imazhit të ri të shoqërisë Albcontrol

Shoqëria Kombëtare e Lundrimit Ajror Shqiptar për të qenë sa më pranë identitetit shtetëror dhe kombëtar, për të përfaqësuar sa më mirë shërbimet që ofron, dhe për t’u përafruar me shoq
Më shumë

Albcontrol fton studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës për të realizuar Diplomat pranë kësaj Shoqërie | 23.01.2014

Disa nga shërbimet më të rëndësishme të ofruara nga ALBCONTROL realizohen nga profesionistë në fushën e elektronikës dhe telekomunikacionit. Duke qenë se një nga prioritetet që kompania
Më shumë

Përgjegjësia Sociale

ALBCONTROL në mbështetje të parimit të saj të përgjegjësisë sociale, realizoi këtë fundviti disa aktivitete bamirësie. Ndihma për Fëmijët e ngujuar në veri të vendit Në kuadër të ndihmë
Më shumë

Air Traffic Control Operators

Kontrollorët e trafikut ajror janë të trajnuar për të menaxhuar në mënyrë: të sigurtë të rregullt të shpejtë  rrjedhën e trafikut  në sistemin global të kontrollit të trafikut ajror. Ko
Më shumë

Performance

ALBCONTROL ofron lundrim ajror në kushtet e parrezikshmërisë (safety) dhe cilësisë (quality) në hapësirën e qiellit Shqiptar (FIR). ALBCONTROL bashkëpunon me liderat e lundrimit ajror e
Më shumë

Single European Sky

Single European Sky është projekti i startuar nga Bashkimi Evropian në vitin 1999 me qëllim plotësimin e nevojës për rritjen e kapaciteteve dhe parrezikshmërinë e lundrimit ajror nëpërm
Më shumë