Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Data 01-12-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202312010600 202312020600 -FILTIM 240722 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Sezoni Veror me Kapacitet të lartë Operimesh

  Pas një viti të vështirë 2020, ku i gjithë aviacioni, si pjesa tjetër e botës u prek nga pandemia, operimet janë kthyer në normalitet dhe po punohet për të përballuar me sukses f
Më shumë

Deklaratë për shtyp

Në takimin e fundit mes Drejtuesve të ALBCONTROL dhe kontrollorëve, është prezantuar një plan i plotë dhe i detajuar, i cili përfshin një skemë proporcionale dhe progresive të rritjes s
Më shumë

Data 26-11-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202311260600 202311270600 -FILTIM 210730 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 27-11-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202311270600 202311280600 -FILTIM 210730 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Ankand

Zhvillohet ankandi sipas njoftimit të APP dhe materialeve bashkëngjitur. Materialet e Ankandit
Më shumë

Data 17-10-2022

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202210170600 202210180600 -FILTIM 170859 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 13-09-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202309130600 202309140600 -FILTIM 060619 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 08-11-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202311080600 202311090600 -FILTIM 011216 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë

Data 25-11-2023

  -TITLE National Use Plan -PART -NUM 001 -LASTNUM 001 -UNIT LAAAZAMC -MESVALPERIOD 202311250600 202311260600 -FILTIM 210730 -BEGIN LACDR -END LACDR -BEGIN LCATSRTE -END LCATSRTE -
Më shumë