Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Aplikimi me E-mail

  Paraqitja e dokumentave Kandidati duhet të paraqesë  me postë në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore apo në adresën e e-mailit: rekrutime@albcontrol.al, këto dokumenta: Formular i ap
Më shumë

Vizitë e Komisionit Parlamentar për Veprimtaritë prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

  Në datë 30 Tetor 2018, u zhvillua në ALBCONTROL vizita e Komisionit Parlamentar për Veprimtaritë prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, kryesuar nga z. Eduard Shalsi, Kryetar i këtij
Më shumë

TOKAI Workshop

  Në 16 Tetor 2018, ALBCONTROL organizoi një workshop, ku ekspertë të ANSP i prezantuan Autoritetit të Aviacionit Civil, dhe Organit Kombëtar të Investigimit të Aksidenteve dhe Inc
Më shumë

Deklaratë për Shtyp

  ALBCONTROL deklaron me përgjegjësi të plotë se ditën e martë, datë 17 korrik 2018, në orën 19:35, avioni me call sign (shenjë thirrje) N604BA, nisur nga Prishtina me destinacion
Më shumë

Safety Team 20

Në datat 13 dhe 14 Qershor 2018, ALBCONTROL organizoi në Tiranë takimin “Safety Team 20” të EUROCONTROL. Safety team është një grup pune i përhershëm, i cili synon të nxisë përmirësimin
Më shumë

ALBCONTROL uron gëzuar 1 Qershorin

Në ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve u inauguruan mjediset e reja të Klinikës së Psikiatrisë së Fëmijëve e Adoleshentëve. Pjesëmarrës në këtë inaugurim ishin Ministrja e Shëndetësisë dhe
Më shumë

Nënshkrimi i kontratës NewPENS

Në vijim të një bashkëpunimi të frytshëm, EUROCONTROL dhe dyzet e një partnerë të industrisë, kryesisht ofrues të shërbimeve të lundrimit ajror (ANSP), firmosën në 17 Prill 2018, një ko
Më shumë

Znj. Belinda Balluku, Drejtore e Përgjithshme e ALBCONTROL zgjidhet anëtare e ANSB | 29.12.2015

Znj. Belinda Balluku, Drejtore e Përgjithshme e ALBCONTROL zgjidhet përfaqësuese e Shqipërisë në Bordin e Agjencive të Navigimit Ajror (ANSB), për vitet 2016-2017. ANSB është një bord k
Më shumë

Dita Ndërkombëtare e Kontrollorëve të Trafikut Ajror | 24.10.2014

20 Tetori është Dita Ndërkombëtare e Kontrollorëve të Trafikut Ajror, vendosur që me krijimin e Federatës Ndërkombëtare të Kontrollorëve të Trafikut Ajror (IFATCA), në Amsterdam, në vit
Më shumë