Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Data 13-09-2023

 

-TITLE National Use Plan
-PART
-NUM 001
-LASTNUM 001
-UNIT LAAAZAMC
-MESVALPERIOD 202309130600 202309140600
-FILTIM 060619
-BEGIN LACDR
-END LACDR
-BEGIN LCATSRTE
-END LCATSRTE
-BEGIN LATSA
-END LATSA
-BEGIN LRAR
-AIRSPACE
-NUM 001
-AIRSPDES LAR1
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F025
-VALPERIOD 202309130600 202309140000
-RESPUNIT LAAAZAMC
-AIRSPACE
-NUM 002
-AIRSPDES LAR1
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F025
-VALPERIOD 202309140000 202309140600
-RESPUNIT LAAAZAMC
-AIRSPACE
-NUM 003
-AIRSPDES LAR2
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F025
-VALPERIOD 202309130600 202309140000
-RESPUNIT LAAAZAMC
-AIRSPACE
-NUM 004
-AIRSPDES LAR2
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F025
-VALPERIOD 202309140000 202309140600
-RESPUNIT LAAAZAMC
-AIRSPACE
-NUM 005
-AIRSPDES LAR3A
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F055
-VALPERIOD 202309130600 202309140000
-RESPUNIT LAAAZAMC
-AIRSPACE
-NUM 006
-AIRSPDES LAR3A
-FLBLOCK
-FL F000
-FL F055
-VALPERIOD 202309140000 202309140600
-RESPUNIT LAAAZAMC
-END LRAR
-BEGIN LRCA
-END LRCA