Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Deklaratë për shtyp

Në takimin e fundit mes Drejtuesve të ALBCONTROL dhe kontrollorëve, është prezantuar një plan i plotë dhe i detajuar, i cili përfshin një skemë proporcionale dhe progresive të rritjes së pagave kundrejt trafikut ajror, duke paraqitur kështu skenarët e mundshëm të arritjes së nivelit të mëparshëm të pagave.

Në këtë takim u dakortësua që Kontrollorët do të mbahen të informuar mbi nivelet e trafikut, efektet financiare të shkaktuara nga rënia e trafikut, si dhe planin për të ardhmen.

Megjithatë, dhe pas takimeve të përsëritura mes tyre dhe Menaxhimit të ALBCONTROL, si dhe prezantimit të perspektivës së ecurisë së pagave në bazë të niveleve të trafikut, kontrollorët kanë vendosur që të bojkotojnë shërbimet e navigimit ajror duke pezulluar punën për një kohë të pacaktuar, deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.