Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Dhurim gjaku në ndihmë të fëmijëve talasemikë

ALBCONTROL, edhe për këtë vit, u angazhua maksimalisht në fushatën sensibilizuese të Kryqit të Kuq të dhurimit të gjakut për fëmijët talasemikë, si dhe mbledhjes së fondeve për 200 fëmijë jetim në komunitet.

Në datë 31 Maj, në mjediset e ALBCONTROL, pjesëtarë të stafit dhuruan gjak vullnetarisht, duke dëshmuar edhe një herë humanizëm, solidaritet dhe përgjegjshmëri sociale.

ALBCONTROL do të vijojë të ketë në fokus ndihmën ndaj personave në nevojë dhe sidomos ndaj fëmijëve të vegjël.