Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Dita e Shqipërisë në EUROCONTROL 1 Prill 2015

Comment are off
Më datë 1 prill 2015, u organizua “Dita e Shqipërisë”, me rastin e 13 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në EUROCONTROL, O
Më shumë

ALBCONTROL Halloween Party

Comment are off
Në datë 31 Tetor 2014 ALBCONTROL organizoi Halloween Party duke çelur kështu sezonin festiv të fundvitit për personelin e sho
Më shumë

Promovimi i imazhit të ri të shoqërisë Albcontrol

Comment are off
Shoqëria Kombëtare e Lundrimit Ajror Shqiptar për të qenë sa më pranë identitetit shtetëror dhe kombëtar, për të përfaqësuar
Më shumë