Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Foto e ditës – ACC Tirana

Pamje nga ACC Tirana në ALBCONTROL janë hedhur sot në faqen “Air Traffic Controllers Around the World”, faqe që vizitohet nga mijëra ATCO anembanë botës, në të cilën publikohen arritjet, të rejat, informacionet dhe praktikat më të mira “best practices” në qendrat e kontrollit të trafikut ajror.

Jemi krenarë që puna e palodhur dhe rezultatet e shkëlqyera të stafit tonë për transformimin e ACC dhe të gjitha proceseve në ALBCONTROL, ka tërhequr vëmendjen dhe është pasqyruar në publikimin e sotëm, duke treguar përkushtimin, pasionin dhe profesionalizmin tonë.