Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Ne mbeshtetje te Programit Kombetar te praktikave te Punes ne Administraten Shteterore

Në mbështetje të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, iniciuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ALBCONTROL bën
Më shumë
Comment are off

Dhurim gjaku në ndihmë të fëmijëve talasemike 27 Qershor 2014 | 31.07.2014

Pas ndihmës për fëmijët e ngujuar në veri të vendit dhe dhuratave të shpërndara për pacientët e vegjël të Pediatrisë, ALBCONTROL i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Kryqit të Kuq
Më shumë
Comment are off

Albanian Cap Project (ACP) | 31.07.2014

ALBCONTROL i është bashkuar projektit Albanian Cap Project (ACP)  “250 kg tapa për një karrige me rrota”; 2 kuti plexy-glass janë vendosur, njëra pranë hyrjes kryesore të ndërtesës së A
Më shumë
Comment are off

Përgjegjësia Sociale

ALBCONTROL në mbështetje të parimit të saj të përgjegjësisë sociale, realizoi këtë fundviti disa aktivitete bamirësie. Ndihma për Fëmijët e ngujuar në veri të vendit Në kuadër të ndihmë
Më shumë