Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Stafi i divizionit Teknik përfundon me sukses trajnimin ATSEP | 23.07.2015

Përfundoi me sukses trajnimi kualifikues i stafit teknik ATSEP (Air Traffic Safety Electronic Personel) në Akademinë “Entry Point North”. Ky trajnim u krye në përputhje me kërkesat europiane CCC (Common Core Content).

Falë këtij procesi rritet ndjeshëm niveli i parrezikshmërisë në ALBCONTROL.