Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Takimi i Bashkëpunimit Rajonal, Tiranë, 17-18 maj 2017

Në datat 17 dhe 18 Maj 2017, ALBCONTROL organizoi në Tiranë “Takimin e Bashkëpunimit Rajonal”, ku morën pjesë ANSP të vendeve të Evropës Juglindore. Takimi u ndërmjetësua nga CANSO, si organizata ndërkombëtare e përfaqësimit të Ofruesve të Shërbimit të Lundimit Ajror në çështjet e Menaxhimit të Trafikut Ajror.

foto2Mbledhur së bashku, nën iniciativën e ALBCONTROL, ekspertë teknikë dhe operacionalë diskutuan mbi mundësi të reja të një bashkëpunimi rajonal nën dritën e zhvillimeve  ndërkombëtare dhe atyre të Bashkimit Evropian në fushën e trafikut ajror.

Pjesë e programit ishte edhe kuzhina e muzika tipike shqiptare në sfondin e vizitës së një Tirane plot histori, me diell e ngrohtësi si dhe vetë atmosfera e këtij aktiviteti të Bashkëpunimit Rajonal.