Mirësevini

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.

ALBCONTROL u krijua si ndërmarrje shtetërore në vitin 1992 dhe, në 3 shkurt 1999, u transformua në shoqëri aksionare, e quajtur Agjencia Nacionale e Trafikut Ajror. ALBCONTROL menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore Shqiptare (FIR), në përputhje me standartet ndërkombëtare të lundrimit ajror.

Që prej vitit 2003, ALBCONTROL është anëtare e EUROCONTROL. Në vitin 2009 u anëtarësua në CANSO Global (Civil Air Navigation Services Organization) dhe, që prej janarit të vitit 2016, është anëtare me të drejta të plota e CANSO Europe Region.

Comment are off

Sezoni Veror me Kapacitet të lartë Operimesh

 

Pas një viti të vështirë 2020, ku i gjithë aviacioni, si pjesa tjetër e botës u prek nga pandemia, operimet janë kthyer në normalitet dhe po punohet për të përballuar me sukses fluksin e sezonit.

Aktualisht në Aeroportin e Rinasit, nga mbi -50% që ishte niveli i trafikut në muajt e parë të vitit në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2019, po përpunohet rreth 20% më shumë trafik se sa viti 2019, i cili ka qenë viti më i mirë për aviacionin civil në Shqipëri.

I gjithë stafi është në gatishmëri të plotë duke ofruar shërbimin në kohë e me cilësi. Çdo sektor është duke operuar safe dhe konform standardeve ndërkombëtare të aviacionit.

Këtë vit kemi patur dhe një shërbim të shtuar, Aeroportin e Kukësit për të cilin “Albcontrol” sha është certifikuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil. Në përputhje me standardet ndërkombëtare, Aeroporti i Kukësit po operon normalisht tashmë prej disa kohësh.

Me gjithë ngarkesën aktuale, “Albcontrol” sh.a. në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, po i  ofron shërbim cilësor dhe pa asnjë vonesë edhe helikopterëve të ushtrisë dhe helikopterëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri në ndihmë të shuarjes së flakëve në zonat e nxehta.